System generowania dyplomów dla nasłuchujących

Amateur Radio High Altitude Balloon


Balon krótkofalarski z Marek k/Warszawy
9 marca 2019 r. KO02NI, 52°21.71' N 21°08.29' E


dane techniczne dla słuchających: RTTY 437.600MHz 75/540 7N1 / APRS - 432.500MHz / SSTV- 144.500MHz (FM)

Dyplom zapisze się na Twoim komputerze w folderze z pobranymi plikami w fomie: twojznak.pdf

strona nie korzysta z ciasteczek, bo i po co?
system powstał w laboratorium Klubu Krótkofalarskiego SP5WWL