System generowania dyplomów dla nasłuchujących

Balonem w wirusa 2.0!


Amateur Radio High Altitude Balloon

Balon krótkofalarski z Marek k/Warszawy

4 kwietnia 2020 r. godz. 12.00 LT (10.00 UTC)


miejsce startu balonów: https://goo.gl/maps/AyXZz3ubgT77vMBBA locator: KO02NI


dane techniczne dla słuchających: RTTY - 437.650MHz 300/540 7N1 * APRS - 432.500MHz * SSTV- 144.500MHz (FM)

dyplom zapisze się na Twoim komputerze w folderze z pobranymi plikami w fomie: twojznak.pdf

chcesz wysłać podobną misję? zajrzyj:

strona nie korzysta z ciasteczek, bo i po co?
system powstał w laboratorium Klubu Krótkofalarskiego SP5WWL wzór dyplomu Adrian SQ5AM

chcesz wysłać podobną misję? zajrzyj: